รับสมัครพนักงาน

 CONTACT INFO
 บริษัท ขอนแก่นเซรามิก จำกัด
 "ผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐานสากล"
  204 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ
 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด
 จ.ขอนแก่น 40110

 081-964-1266
 FAX: 043-000925
 ขอนแก่นเซรามิค (ขาย)
 ขอนแก่นเซรามิค
 www.kkc.co.th
 kkckhonkaen@gmail.com
     kkc_khonkaen@hotmail.com